Thành công là đi từ thất bại này sang thất bại khác mà không đánh mất lòng nhiệt tình của mình.

Winston Churchill

Thơ Xem Nhiều
 
 
Thơ theo vần
 
Tác giả theo vần
 
Danh Mục Thơ
Thư viện online isach.info - download ebook: epub, mobi, PDF Thư viện online isach.info - download ebook: epub, mobi, PDF https://isach.info