Thất bại lớn nhất là thất bại trong việc cố gắng.

William A. Ward

 
 
 
 
Danh Mục Thơ
Thư viện online isach.info - download ebook: epub, mobi, PDF Thư viện online isach.info - download ebook: epub, mobi, PDF https://isach.info