Hãy biến vết thương lòng thành những bài học có ý nghĩa.

Oprah Winfrey

AI ĐANG ONLINE


Bạn cần login để xem nội dung trang này.