Bất hạnh là liều thuốc thử phẩm chất của con người.

Seneca

 
 
AI ĐANG ONLINE


Bạn cần login để xem nội dung trang này.