Trên mỗi ngọn núi đều có những lối đi mà khi đứng dưới thung lũng, bạn không thể nhìn thấy được.

James Rogers

AI ĐANG ONLINE


Bạn cần login để xem nội dung trang này.