Nếu bạn không đủ sức để chịu thua, bạn cũng sẽ không đủ sức để chiến thắng.

Walter Reuther

 
Ai đang download gì vào giờ này


Bạn cần login để xem nội dung trang này.