Những trận chiến lớn nhất chính là những trận chiến trong tâm trí chúng ta.

Jameson Frank