Books are embalmed minds.

Bovee

 
 
 
 
Cái Bát Xinh Xinh
Tác giả: Khuyết Danh
Tập thơ Khuyết Danh: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Cái bát xinh xinh
Mẹ cha công tác
Nhà máy Bát Tràng
Mang về cho bé
 
Cái bát xinh xinh
Từ vùng đất sét
Qua bàn tay cha
Qua bàn tay mẹ
Thành cái bát xinh
Nâng niu bé giữ
Mỗi bữa hàng ngày
Công cha công mẹ
Bé cầm trên tay