However rare true love may be, it is less so than true friendship.

Unknown

Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Thơ theo vần
 
Tác giả theo vần
 
 
Hoàn
Một chút mưa rơi
Cái lạnh chợt đến khiến cho phút giao mùa thật lạ
Mưa xuyên qua bao vòm lá
Mưa ướt tóc em yêu
Mưa hé mở một khoảng trời ẩn chứa bao điều
 
Có con thuyền trong sương trắng
Bồng bềnh như một cánh chim
Có em chèo thuyền áo trắng
Xôn xao như trốn, như tìm
Có vầng mặt trời rực sáng
Bồi hồi như một trái tim
 
Sương khói chiều lên phủ núi đồi
Hoàng hôn lặng lẽ áng mây trôi
Song thưa gió thoảng, lòng ray rứt
Hiên vắng vàng rơi , dạ rối bời
Nợ nước bạc đầu còn mãi nặng
Tình nhà mỏi gối vẫn chưa phôi
 
Trời sinh ra trước nhất
Chỉ toàn là trẻ con
Trên trái đất trụi trần
Không dáng cây ngọn cỏ
Mặt trời cũng chưa có
Chỉ toàn là bóng đêm
 
Ý khí kiêu mãn lộ
Yên mã quang chiếu trần
Tá vấn hà vi giả?
Nhân xưng thị nội thần
 
Chu phất giai đại phu
 
Mai sau dù có bao giờ
Em ngồi đọc lại chùm thơ đắng này
Có ai trên trái đất này
Yêu em sâu thẳm như ngày anh yêu?
 
Thôi đừng trách hận chi nhau
 
Tặng Bùi Vĩnh Phước
 
Gánh than lên bán chợ Trời
Thiên Thần xúm hỏi: Em người ở đâu?
Thưa rằng: Em ở rất lâu
Trần gian dưới đó dãi dầu liên miên
 
Này ðây lời ngọc song song
Xin dâng muôn sóng tõ ðồng või või
Xin dâng này máu ðang týõi
Này ðây nýớc mắt giọng cýời theo nhau
Mới hay phong vị nhiệm màu
Môi chýa nhấp cạn, mạch sầu ðã tuôn
 
遷江獄
 
籠外六十九人盎
籠中的盎不知數
監房卻像刨藥堂
又像街上買盎鋪
 
Bồng bềnh mun chẩy óng lưng thon
Nhạc tía đền vua chuyển gót son
Yểu điệu Hương Giang mềm nếp áo
Trâm bay sóng mỏng vạt trăng son
Công chúa -- Là đây mộng ngự thuyền
Bài thơ mờ tỏ nón nghiêng duyên
Thư viện online isach.info - download ebook: epub, mobi, PDF Thư viện online isach.info - download ebook: epub, mobi, PDF https://isach.info