Tính cách không thể được hình thành trong yên bình. Chỉ có trải nghiệm mới hun đúc tâm hồn, làm rõ tầm nhìn, sản sinh ra tham vọng, và giúp đạt được thành tựu.

Helen Keller

 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Truyện chưa đầy đủ
Có tổng cộng 400 truyện chưa đầy đủ. Danh sách sắp xếp theo thứ tự thời gian cập nhật

Số chương - Bìa
76 -
119 -
17. Đế Bá
4482 -
20 -
78 -
51 -
50 -
112 -
10 -
1521 -
76 -
150 -
39 -
12 -
36 -
118. Ai Yêu Ai
124 -
57 -
121 -
124. Flipped
3 -
184 -
275 -
72 -
652 -
1167 -
146. Hoa Lửa
128 -
147. Im a Devil
50 -
161. Ẩn Đế
106 -
642 -
130 -
176. Thủ Hộ
212 -
177. Thiên Thu
66 -
179. Lỗ Ái
140 -
75 -
187. Lột Xác
203 -
108 -
194. The Smile
108 -
86 -
11 -
207. Ám Dục
147 -
209. Lang Phi
76 -
145 -
127 -
138 -
227. Máu Tình
88 -
30 -
25 -
136 -
288 -
14 -
183 -
157 -
347. Mật thê
10 -
88 -
494 -
41 -