Always read something that will make you look good if you die in the middle of it.

P.J. O'Rourke

 
 
 
 
Cái Nhớ
Tập thơ Trần Tế Xương: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Cái nhớ hình dung nó thế nào?
Khiến người ngao ngán, ngẩn ngơ sao!
Biết nhau cho lắm thêm buồn nhé,
Ðể khách bên trời dạ ước ao!