Đôi khi, những thành quả tuyệt vời lại xuất phát từ những thất bại sớm gặp phải.

Thomas H. Huxley

 
Truyện mới chưa có ảnh bìa
Danh sách được cập nhật mỗi 30 phút. Danh sách sắp xếp theo thứ tự thời gian cập nhật

Số chương
288
14
35
135. Mật thê
10
404
494
227. Khất Phu
36
46
63
305. Ba Ba
54
245
77
317. Cô Độc
30
40
34
77
104