Good as it is to inherit a library, it is better to collect one.

Augustine Birrell, Obiter Dicta, "Book Buying"

 
Truyện mới chưa có ảnh bìa
Danh sách được cập nhật mỗi 30 phút. Danh sách sắp xếp theo thứ tự thời gian cập nhật

Số chương
16
14
12
13
13
14
7
21. Kiếm Ca
9
288
14
113. Hồ Đồ
53
35
171. Mật thê
10
404
494
271. Khất Phu
36
28
46
63
305. Tam Sơ
51
386
361. Ba Ba
54
245
77
374. Cô Độc
30
40
34