You carry Mother Earth within you. She is not outside of you. Mother Earth is not just your environment. In that insight of inter-being, it is possible to have real communication with the Earth, which is the highest form of prayer.

Thích Nhất Hạnh

 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Truyện mới chưa có ảnh bìa
Danh sách được cập nhật mỗi 30 phút. Danh sách sắp xếp theo thứ tự thời gian cập nhật

Số chương
3. Hghf
30
187
288
14
35
133. Mật thê
10
404
494
221. Khất Phu
36
46
295. Ba Ba
54
77
305. Cô Độc
30
40
34
77
104
386. Phù Lạc
90
390. Cha Nuôi
167