Tôi luôn cố gắng làm những gì tôi chưa biết và nhờ đó, tôi có thể làm được những điều tưởng như ngoài khả năng của mình.

Pablo Picasso

 
 
 
Truyện mới chưa có ảnh bìa
Danh sách được cập nhật mỗi 30 phút. Danh sách sắp xếp theo thứ tự thời gian cập nhật

Số chương
5. Tang Ca
4
14
35
10
404
494
161. Khất Phu
36
230. Ba Ba
54
77
40
77
309. Phù Lạc
90
29
332. Hôn
52
333. Bán Dực
44
171