A good book on your shelf is a friend that turns its back on you and remains a friend.

Author Unknown

 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Truyện mới chưa có ảnh bìa
Danh sách được cập nhật mỗi 30 phút. Danh sách sắp xếp theo thứ tự thời gian cập nhật

Số chương
11. Bet Me
17
288
14
35
142. Mật thê
10
404
494
233. Khất Phu
36
46
63
309. Ba Ba
54
245
77
321. Cô Độc
30
40
34
77
104