Đôi khi, những thành quả tuyệt vời lại xuất phát từ những thất bại sớm gặp phải.

Thomas H. Huxley

 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Truyện mới chưa có ảnh bìa
Danh sách được cập nhật mỗi 30 phút. Danh sách sắp xếp theo thứ tự thời gian cập nhật

Số chương
12. Bet Me
17
288
14
35
141. Mật thê
10
404
494
231. Khất Phu
36
46
63
307. Ba Ba
54
245
77
319. Cô Độc
30
40
34
77
104