There is a temperate zone in the mind, between luxurious indolence and exacting work; and it is to this region, just between laziness and labor, that summer reading belongs.

Henry Ward Beecher

 
 
 
Truyện mới chưa có ảnh bìa
Danh sách được cập nhật mỗi 30 phút. Danh sách sắp xếp theo thứ tự thời gian cập nhật

Số chương
5. Tang Ca
4
35
404
494
125. Ba Ba
54
77
40
77
29
221. Bán Dực
44
171
457
47
329
344. Thục Phi
111
362. Giam Cầm
52
375. Ác Hán
501
15
62
30