Tôi biết giá trị của thành công: cống hiến, làm việc chăm chỉ, và sự hy sinh không cần bù đắp cho những việc bạn muốn nó xảy ra.

Frank Lloyd Wright

 
 
 
Truyện mới chưa có ảnh bìa
Danh sách được cập nhật mỗi 30 phút. Danh sách sắp xếp theo thứ tự thời gian cập nhật

Số chương
5. Tang Ca
4
35
404
494
126. Ba Ba
54
77
40
77
29
223. Bán Dực
44
171
457
47
329
346. Thục Phi
111
364. Giam Cầm
52
377. Ác Hán
501
15
62
30