If love is a game, it has to be the hardest game in the world. After all, how can anyone win a game where there are no rules?

CODY MEYERS

 
Truyện mới chưa có ảnh bìa
Danh sách được cập nhật mỗi 30 phút. Danh sách sắp xếp theo thứ tự thời gian cập nhật

Số chương
187
288
14
35
123. Mật thê
10
404
494
210. Khất Phu
36
46
281. Ba Ba
54
77
291. Cô Độc
30
40
34
77
104
368. Phù Lạc
90
372. Cha Nuôi
167
29
394. Hôn
52
395. Bán Dực
44