Nếu bạn không đủ sức để chịu thua, bạn cũng sẽ không đủ sức để chiến thắng.

Walter Reuther

 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Truyện mới chưa có ảnh bìa
Danh sách được cập nhật mỗi 30 phút. Danh sách sắp xếp theo thứ tự thời gian cập nhật

Số chương
16
14
12
13
13
14
7
21. Kiếm Ca
9
288
14
113. Hồ Đồ
53
35
171. Mật thê
10
404
494
271. Khất Phu
36
28
46
63
305. Tam Sơ
51
386
361. Ba Ba
54
245
77
374. Cô Độc
30
40
34