Thất bại lớn nhất của một người là anh ta không bao giờ chịu thừa nhận mình có thể bị thất bại.

Gerald N. Weiskott

 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Truyện mới chưa có ảnh bìa
Danh sách được cập nhật mỗi 30 phút. Danh sách sắp xếp theo thứ tự thời gian cập nhật

Số chương
27
288
14
35
139. Mật thê
10
404
494
227. Khất Phu
36
46
63
302. Ba Ba
54
245
77
313. Cô Độc
30
40
34
77
104
394. Phù Lạc
90
398. Cha Nuôi
167