Where the sacred laws of honour are once invaded, love makes the easier conquest.

Addison

 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Truyện mới chưa có ảnh bìa
Danh sách được cập nhật mỗi 30 phút. Danh sách sắp xếp theo thứ tự thời gian cập nhật

Số chương
37
7. Hghf
30
187
288
14
35
133. Mật thê
10
404
494
220. Khất Phu
36
46
292. Ba Ba
54
77
302. Cô Độc
30
40
34
77
104
381. Phù Lạc
90
385. Cha Nuôi
167
29