My test of a good novel is dreading to begin the last chapter.

Thomas Helm

Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Bài hát theo vần
 
Tác giả theo vần
 
On the day I was born
Set me father said he
I've got an elegent legacy waiting for me
It's a rhyme for your lips
It's a song for your heart
To sing it whenever the world falls apart
Can I take this for granted
With your eyes over me?
In this place
This wintery home
I know there's always someone in
 
Listen boy, I'll tell you a thing.
I'll make you a career in the business I'm in.
I'll make you rich, I'll make you a toy,
I'll make you turn over into my little boy.
Y'see I'm going somewhere.
I don't know what I'm gonna do when I get there.
I've got sunshine on a cloudy day
When it's cold outside I've got the month of May
I guess you'd say
What can make me feel this way?
My girl (my girl, my girl)
Talkin' 'bout my girl (my girl)
Mưa vừa ghé qua rằng mưa vừa ôm em đấy
Gió phiêu du tìm tóc em và tìm bờ môi phai
Ghen với gió, giận cơn mưa, mong cho trời đứng lại
Giật nụ hôn từ gió khát, làm trời cao để ôm mưa
Đi kiếm nắng, tận mây xa, mong cho lòng ấm lại
Để còn nghe mùi gió mới để còn say tình chênh vênh
I sat there looking ugly
Looking ugly and mean
I knew what you were saying
You were saying to me
 
Baby's got some new rules
hàng trai đuổi theo tình yêu dành cho cô gái
Nhưng chàng trai nào hay
Từ lâu cô đã âm thầm mến thương chàng trai nhà xa tận hai khu phố
Đang ngổn ngang tình yêu dành cho cô gái không yêu ngược lại..
Chàng trai vội đem lòng mình từ lâu chưa nói
Đem tình yêu vào thư
What a performance tonight
Should I react or turn off the light?
Looks like you're picking a fight
In a blurring of wrong and right
But how your mood changes
You're a devil, now an angel
Am I ready, can my heart be true?
Am I ready, to fall in love with you
 
One love, one girl,one dream shared by two
Am I ready, to fall in love with you
 
E vinci ancora tu ti sei bevuta il mare
Io son rimasto gi? dove la sabbia ha sete
E non ci sei e non controllo pi? le sponde
E non ci sei e vivo sempre pi? di notte
 
E no che non ti amo pi?
Thư viện online isach.info - download ebook: epub, mobi, PDF Thư viện online isach.info - download ebook: epub, mobi, PDF https://isach.info