Người ta sẽ học được nhiều hơn từ lỗi lầm của mình, nếu như họ không quá bận rộn chối bỏ lỗi lầm của mình.

J. Harold Smith

Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Bài hát theo vần
 
Tác giả theo vần
 
Shorty, I really wanted to be everything you need
Come on, come on, come on baby
Who knows what would've happend if you stayed that, that night with me
Come on, come on, come on baby
I told you to come and get with me, promise I wouldn't leave you
Come on, come on, come on baby
Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ người
Thôi thì thôi đừng ngại mưa mau
Đưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi
Sông này đây chẩy một giòng thôi
Mấy đầu sông thẵm khóc người cuối sông
I was sittin' at home all alone when I heard that telephone ring
And there on the line was a friend of mine sayin' he wasn't doin' a thing
So I'm steppin' out on the town tonight to party where the drinks are free
There's a sweet young thing ready and waitin' on me
 
[Chorus]
Chorus:
i've got the stuff that you want
i've got the thing that you need
I got more than enough
To make you drop to your knees
Cuz I'm the queen of the night
Jump, jump, jump to it
Jump, jump, jump to it
Jump, jump, jump to it
Jump, jump, jump to it
 
(Yeah, yeah, yeah, yeah)
Her day was born in shades of blue
Her song was sad the words were true
Her morning came too fast too soon
And died before the afternoon
Poor lady day could use some love, some sunshine
Lady day has too much rain
Ðiệu nhạc vui bừng lên ngày sinh nhật em
Có vòng tay của anh và muôn lời ca
Nhã ý mừng em, mừng em xinh đẹp kiêu xa
Ðẹp như thế cho đứng tim người yêu em
 
Người yêu em là anh là anh mà thôi
No complaints and no regrets
I still believe in chasing dreams and placing bets
And I have learned that all you give is all you get
So give it all you've got
 
I had my share, I drank my fill
Mình chia tay nhau rồi phải không em
Dù con tim anh luôn còn mãi lời yêu thương
Dành cho em chỉ còn hạt phượng vĩ kia
Với mái trường lòng này bỡ ngỡ bên nhau
 
Mình xa nhau rồi phải không em ơi!
When the rose.
slaps your face
says your pain is a state of grace (I think that's right)
mirror cracks
image bleeds
he'll touch your desires
Thư viện online isach.info - download ebook: epub, mobi, PDF Thư viện online isach.info - download ebook: epub, mobi, PDF https://isach.info