Chướng ngại chỉ đe dọa được bạn một khi bạn rời mắt khỏi mục tiêu.

Henry Ford

 
 
 
 
 
Thế nào một loại yêu không đau Thế nào một loại yêu không đau - Lâm Địch Nhi