A mere friend will agree with you but a real friend will argue."

Russian Proverb

 
 
 
 
 
Tác giả: Admin
Thể loại: Tùy Bút
Upload bìa: Little rain
Số chương: 49
Phí download: 0 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 5640525 / 104613
Cập nhật: 2021-10-09 13:36:34 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
 
Chương 3.04: Bổ Sung Truyện Thiếu Chương
ô tả nhiệm vụ:
Vì nhiều lý do khác nhau, một số truyện trên thư viện isach.info có nội dung chưa đầy đủ (thiếu chương). Nhiệm vụ này là để bổ sung những chương còn thiếu cho những truyện đã có sẵn.
Ghi chú: nếu muốn upload một truyện mới, chưa có sẵn trên thư viện, bạn hãy click vào đây: upload truyện mới
Các bước thực hiện
1. Tìm một truyện và mở chương cuối cùng.
2. Nếu truyện còn thiếu, sẽ có link “Upload chương mới” ở cuối chương cuối
3. Click vào link upload chương mới
4. Copy và dán nội dung chương mới vào, click “Upload” để hoàn tất
Video hướng dẫn
https://www.youtube.com/watch?v=I7m-jPC0qso
Hình 1
Hình 2
Hướng Dẫn Sử Dụng iSach.info Hướng Dẫn Sử Dụng iSach.info - Admin Hướng Dẫn Sử Dụng iSach.info