Khi học trò đã sẵn sàng, thầy giáo sẽ xuất hiện.

Ngạn ngữ cổ Trung Hoa

 
 
 
 
 
Cô Là Dân Chơi Hả ? Cô Là Dân Chơi Hả ? - vitconxauxi1995