Chuyên nghiệp là biết cách làm, khi nào làm, và làm điều đó.

Frank Tyger

 
 
 
 
 
Chỉ Vì Yêu Chỉ Vì Yêu - Sói Xám Mọc Cánh