Những trận chiến lớn nhất chính là những trận chiến trong tâm trí chúng ta.

Jameson Frank

 
 
 
 
 
Chỉ Vì Yêu Chỉ Vì Yêu - Sói Xám Mọc Cánh