I speak in hugs & kisses because true love never misses I will lead or follow to be with you tomorrow.

Unknown

 
 
 
 
 
Chỉ Vì Yêu Chỉ Vì Yêu - Sói Xám Mọc Cánh