However rare true love may be, it is less so than true friendship.

Unknown

 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Rừng Nauy Rừng Nauy - Haruki Murakami