We should read to give our souls a chance to luxuriate.

Henry Miller

 
 
 
 
 
Tác giả: Rain8X
Thể loại: Tiểu Thuyết
Biên tập: dac tuan
Số chương: 67 - chưa đầy đủ
Phí download: 7 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 4712 / 113
Cập nhật: 2019-07-17 14:21:41 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Tóm tắt truyện
Đây là một câu chuyện nói về cuộc sống, gia đình, tình yêu, tâm sinh lý con người dưới góc nhìn của một thanh niên thuộc thế hệ nửa đầu 8x. Với những đấu tranh nội tâm gay gắt khi đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời, bước vào mối tình đầu. Giữa tốt đẹp và xấu xa, giữa thiên thần và ác quỷ, giữa tình yêu học trò trong sáng và những bản năng giới tính, đôi khi chỉ cách nhau bằng một "Ranh Giới" thật mong manh. Đó là quy luật buộc lý trí chúng ta phải lựa chọn... Hãy cùng đọc để suy ngẫm...
-- trong_tuan_nguyen --
Ranh Giới Ranh Giới - Rain8X Ranh Giới