The mere brute pleasure of reading - the sort of pleasure a cow must have in grazing.

Lord Chesterfield

 
 
 
 
 
Thể loại: Giáo Dục
Nguyên tác: Toxic Parents: Overcoming Their Hurtful Legacy And Reclaiming Your Life
Dịch giả: Tlhtp
Biên tập: sach123
Upload bìa: Đoàn Hải Đăng
Số chương: 11 - chưa đầy đủ
Phí download: 2 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 4642 / 872
Cập nhật: 2019-07-22 20:00:30 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Cha Mẹ Độc Hại Cha Mẹ Độc Hại - Susan Forward, Craig Buck Cha Mẹ Độc Hại