Con người là tập hợp những nỗ lực của chính mình.

S.Young

 
 
 
 
 
Truyện Ngắn Và Tiểu Luận Borges Truyện Ngắn Và Tiểu Luận Borges - Jorge Luis Borges Truyện Ngắn Và Tiểu Luận Borges