Far more seemly were it for thee to have thy study full of books, than thy purse full of money.

John Lyly

 
 
 
 
 
Tác giả: Jorge Luis Borges
Thể loại: Truyện Ngắn
Biên tập: Duy Vo
Upload bìa: Đỗ Quốc Dũng
Số chương: 25
Phí download: 4 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1592 / 46
Cập nhật: 2015-07-06 11:40:56 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
 
Thày Bói
iễm Châu dịch
Ở Sumatra, có một người muốn thi lấy bằng tấn sĩ về khoa phù-thủy. Giám khảo yêu cầu ông đoán xem ông sẽ bị đánh trượt hay được chấm đậu. Người kia đáp ông sẽ bị đánh trượt...
Người ta đã cảm thấy trước được phần tiếp tục đến vô tận.
____________________
Chú thích của dịch giả:
JORGE LUIS BORGES (1899-1986), nhà thơ và nhà văn Á-căn-đình, nổi tiếng là một ông già có những câu «pha trò» thật thâm thúy và ý nhị nhưng truyện trên lại là môt truyện đăng trên trang văn nghệ (giải trí!) của tờ Crítica, một tờ báo của Buenos Aires, khi J. L. Borges mới ngoài 30 tuổi! Đó là truyện chót trong bài báo «Hai vấn đề xưa». Trước đó, Borges đã kể mấy truyện tương tự, đi từ cổ Hy-lạp tới Tây-ban-nha của Cervantes... Xin mời bạn đọc ưa thích «truyện cực ngắn» đoán thử xem người «thày bói» nọ có đạt được sở nguyện hay không và những câu chuyện của chúng ta ở cõi thế này liệu có khi nào chấm dứt được chăng.
Truyện Ngắn Và Tiểu Luận Borges Truyện Ngắn Và Tiểu Luận Borges - Jorge Luis Borges Truyện Ngắn Và Tiểu Luận Borges