Bạn bắt đầu từ đâu không quan trọng, quan trọng là kết thúc ở chỗ nào.

Dorothy Fields & Coleman

 
 
 
 
 
Nhện Tuyết Nhện Tuyết - Jenny Nimmo Nhện Tuyết