Love is as much of an object as an obsession, everybody wants it, everybody seeks it, but few ever achieve it, those who do will cherish it, be lost in it, and among all, never… never forget it.

Curtis Judalet

Download ebooks
Ebook "Lưu Luyến Không Quên"
Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Tác giả: Lam Bạch Sắc
Thể loại: Tiểu Thuyết
Số chương: 354
Phí download: 16 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 803 / 9
Cập nhật: 2017-09-25 00:30:47 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Lưu Luyến Không Quên Lưu Luyến Không Quên - Lam Bạch Sắc