Khi học trò đã sẵn sàng, thầy giáo sẽ xuất hiện.

Ngạn ngữ cổ Trung Hoa

 
 
 
 
 
Gần như vậy, xa đến thế Gần như vậy, xa đến thế - Tình Không Lam Hề