Chuyên nghiệp là biết cách làm, khi nào làm, và làm điều đó.

Frank Tyger

 
 
 
 
 
Vũ Hội Hoá Trang Vũ Hội Hoá Trang - Janet Dailey Vũ Hội Hoá Trang