Thất bại rất cần cho sự trải nghiệm và trưởng thành của mỗi chúng ta. Tất cả những gì tôi đạt được ngày hôm nay đều do trước đây tôi dám cho phép mình phạm sai lầm.

Rick Pitino

Download ebooks
Ebook "Đừng Cố Gắng Chạy Trốn Vì Đó Là Định Mệnh"
Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Đừng Cố Gắng Chạy Trốn Vì Đó Là Định Mệnh Đừng Cố Gắng Chạy Trốn Vì Đó Là Định Mệnh - thuphamld