I like intellectual reading. It's to my mind what fiber is to my body.

Grey Livingston

 
 
 
 
 
Diễm tình tiểu thiên hậu Minh Hiểu Khê Diễm tình tiểu thiên hậu Minh Hiểu Khê - Minh Hiểu Khê