Nếu mặt biển mãi mãi bình lặng, chắc chắn những thủy thủ tài ba sẽ chẳng bao giờ có mặt trên đời.

Ngạn ngữ Anh

 
 
 
 
 
Đặt Bẫy Cha Cục Cưng Đặt Bẫy Cha Cục Cưng - Mễ Nhạc