What's meant to be will always find a way.

Trisha Yearwood

 
 
 
 
 
Cớ Sao Nói Không Yêu Cớ Sao Nói Không Yêu - Cổ Tây Tước