When you love someone, the best thing you can offer is your presence. How can you love if you are not there?

Thích Nhất Hạnh

Download ebooks
Ebook "Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau"
Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau - Sói Xám Mọc Cánh