Tôi chưa từng biết ai phải khổ sở vì làm việc nhiều quá. Chỉ có rất nhiều người khổ sở vì có tham vọng nhiều quá mà lại không có đủ hành động.

Dr. James Mantague

 
 
 
 
 
Bây Giờ Rất Muốn Gặp Em Bây Giờ Rất Muốn Gặp Em - Không rõ...