Nguồn gốc của thiên tài là nguồn gốc của nhiệt huyết.

Benjamin Disraeli

 
 
 
 
 
Công Chúa Lạnh Lùng Và Hoàng Tử Sát Gái Công Chúa Lạnh Lùng Và Hoàng Tử Sát Gái - Huyền Scorpio