Chỉ có một thành công mà thôi, đó là sống cuộc sống của mình theo cách của chính mình.

Christopher Morley

 
 
 
 
 
Thể loại: Trinh Thám
Biên tập: Buusan Nguyen
Upload bìa: Buusan Nguyen
Số chương: 10 - chưa đầy đủ
Phí download: 2 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1699 / 65
Cập nhật: 2018-01-13 09:30:58 +0700
Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Tóm tắt truyện
Z.28 trong điệp vụ này giả danh một tay anh chị giỏi võ và mưu trí chuyên áp tải hàng lậu cho những tay trùm buôn lậu, để khám phá âm mưu của một tổ chức thuộc RU ở Việt Nam, thuê chàng áp tải bạc giả để lũng đoạn tiền tệ của Nam Việt. Văn Bình khám phá gần hết tổ chức này, nhưng lại thua trí một bóng hồng xinh đẹp trong tổ chức RU này, Thu Thu. Nhưng nàng cũng lại là một điệp viên của Anh quốc trà trộn vào để lấy tin và phá tổ chức địch...
-- buusan_nguyen --
Z.28 Buôn Súng Lậu Z.28 Buôn Súng Lậu - Người Thứ Tám Z.28 Buôn Súng Lậu