Nhiều sự thất bại trên đời là do người ta không nhận ra người ta đang ở gần thành công đến mức nào khi họ từ bỏ.

Thomas Edison

 
 
 
 
 
Xuyên Thành Nhân Vật Phản Diện Em Gái Xuyên Thành Nhân Vật Phản Diện Em Gái - Tuyết Mặc Xuyên Thành Nhân Vật Phản Diện Em Gái