Chướng ngại chỉ đe dọa được bạn một khi bạn rời mắt khỏi mục tiêu.

Henry Ford

 
 
 
 
 
Vượt Dòng Thời Gian Vượt Dòng Thời Gian - Trần Thị Bảo Châu