Khi học trò đã sẵn sàng, thầy giáo sẽ xuất hiện.

Ngạn ngữ cổ Trung Hoa

 
 
 
 
 
Võ Tướng Cướp Cô Dâu Võ Tướng Cướp Cô Dâu - Nguyên Nhu