Khi học trò đã sẵn sàng, thầy giáo sẽ xuất hiện.

Ngạn ngữ cổ Trung Hoa

 
 
 
 
 
Thuật Nói Chuyện - Phần V Thuật Nói Chuyện - Phần V - Nam Dao