The walls of books around him, dense with the past, formed a kind of insulation against the present world and its disasters.

Ross MacDonald

 
 
 
 
 
Tác giả: Tang Thượng
Thể loại: Trinh Thám
Dịch giả: Bùi Phương Thảo
Biên tập: Oanh2
Upload bìa: Oanh2
Số chương: 18
Phí download: 3 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1207 / 15
Cập nhật: 2015-11-11 05:35:25 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Thiên Tỏa Thiên Tỏa - Tang Thượng Thiên Tỏa