Không phải tự dưng kim cương có thể sáng lấp lánh.

Mary Case