Thành công là đi từ thất bại này sang thất bại khác mà không đánh mất lòng nhiệt tình của mình.

Winston Churchill

 
 
 
 
 
Thần Đao Sát Thủ Thần Đao Sát Thủ - Liễu Tàng Dương Thần Đao Sát Thủ