Bất hạnh là liều thuốc thử phẩm chất của con người.

Seneca

 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Sủng Hôn Sủng Hôn - Hân Hân Hướng Vinh