Love at first sight is often cured by a second look.

Love is sweet when it’s new, but sweeter when it’s true.

 
 
 
 
 
Tác giả: Kawi
Thể loại: Tiểu Thuyết
Upload bìa: Otaku Quỳnh Anh
Số chương: 15 - chưa đầy đủ
Phí download: 3 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 939 / 3
Cập nhật: 2017-10-14 11:49:50 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Shock Tình 2: Khúc Mưa Tan Shock Tình 2: Khúc Mưa Tan - Kawi Shock Tình 2: Khúc Mưa Tan