You will know that forgiveness has begun when you recall those who hurt you and feel the power to wish them well.

Lewis B. Smedes

 
 
 
 
 
Tác giả: Đan Thanh
Thể loại: Tiên Hiệp
Số chương: 102 - chưa đầy đủ
Phí download: 9 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 6990 / 108
Cập nhật: 2017-07-26 10:55:49 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Phong Vân Phong Vân - Đan Thanh Phong Vân