Những ai dám làm, sẽ thắng.

Winston Churchill

 
 
 
 
 
Nở Rộ Nở Rộ - Sói Xám Mọc Cánh