They say love is blind…and marriage is an institution. Well, I’m not ready for an institution for the blind just yet.

Mae West

 
 
 
 
 
Tác giả: Lisa J. Smith
Thể loại: Kinh Dị
Biên tập: Lê Huy Vũ
Upload bìa: Lê Huy Vũ
Số chương: 17
Phí download: 3 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 884 / 8
Cập nhật: 2017-05-09 22:27:36 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Nhật Ký Ma Cà Rồng 1 – Thức Tỉnh (Người Không Ngủ) Nhật Ký Ma Cà Rồng 1 – Thức Tỉnh (Người Không Ngủ) - Lisa J. Smith Nhật Ký Ma Cà Rồng 1 – Thức Tỉnh (Người Không Ngủ)