"Tell me what you read and I'll tell you who you are" is true enough, but I'd know you better if you told me what you reread.

François Mauriac

 
 
 
 
 
Tác giả: Lisa J. Smith
Thể loại: Kinh Dị
Biên tập: Lê Huy Vũ
Upload bìa: Lê Huy Vũ
Số chương: 17
Phí download: 3 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 884 / 8
Cập nhật: 2017-05-09 22:27:36 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
 
Nhật Ký Ma Cà Rồng 1 – Thức Tỉnh (Người Không Ngủ) Nhật Ký Ma Cà Rồng 1 – Thức Tỉnh (Người Không Ngủ) - Lisa J. Smith Nhật Ký Ma Cà Rồng 1 – Thức Tỉnh (Người Không Ngủ)