Có 04 bước để đạt thành tựu: lên kế hoạch một cách có mục đích, chuẩn bị kỹ lưỡng, tích cực thực hiện, và kiên trì theo đuổi.

William A. Ward

 
 
 
 
 
Tác giả: Mario Puzo
Thể loại: Tiểu Thuyết
Nguyên tác: The Fortunate Pilgrim
Dịch giả: Đặng Phi Bằng
Biên tập: Bach Ly Bang
Upload bìa: Bach Ly Bang
Số chương: 28
Phí download: 4 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 4846 / 140
Cập nhật: 2015-09-20 13:29:37 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
 
Đất Khách Quê Người Đất Khách Quê Người - Mario Puzo Đất Khách Quê Người