Nếu bạn đã cố gắng hết sức mình thì bạn sẽ vẫn thanh thản ngay cả khi gặp thất bại.

Robert S. Hillyer

 
 
 
 
 
Cha Vương Gia Tuổi 20 Cha Vương Gia Tuổi 20 - Shizu