Trong mỗi khó khăn đều ẩn chứa một cơ hội.

Albert Einstein

 
 
 
 
 
Cáo Già, Gái Già Và Tiểu Thuyết Diễm Tình Cáo Già, Gái Già Và Tiểu Thuyết Diễm Tình - Dương Thụy Cáo Già, Gái Già Và Tiểu Thuyết Diễm Tình