You will know that forgiveness has begun when you recall those who hurt you and feel the power to wish them well.

Lewis B. Smedes

 
 
 
 
 
Tác giả: Blackchocolate97
Thể loại: Tiểu Thuyết
Upload bìa: Azazel123
Số chương: 57 - chưa đầy đủ
Phí download: 7 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 3989 / 34
Cập nhật: 2017-12-29 18:03:08 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
 
12 Chòm Sao 12 Chòm Sao - Blackchocolate97 12 Chòm Sao