Anger is like a storm rising up from the bottom of your consciousness. When you feel it coming, turn your focus to your breath.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
Sách được biên tập bởi Little Rain
Tác phẩm
Thể loại - Tác giả - Số chương - Ảnh bìa
Thư viện online isach.info - download ebook: epub, mobi, PDF Thư viện online isach.info - download ebook: epub, mobi, PDF https://isach.info